Najbliższe wydarzenie:


Atrakcyjność działań

ERASMUS+  » REZULTATY I UPOWSZECHNIANIE

W jakim zakresie wykorzystywane są rezultaty?
Rezultaty wpływają na atrakcyjność uczestników mobilności na międzynarodowym rynku pracy poprzez zapewnienie studentom możliwości szkolenia w środowisku międzynarodowym.
Rezultaty zapewniają konsekwentny wkład w modernizację i internacjonalizację instytucji poprzez transfer wiedzy i dobrych praktyk, cyfryzację procesów dydaktycznych i administracyjnych, promowanie zaangażowanych społecznie postaw w środowisku akademickim, wdrażanie przyjaznych dla środowiska zasad.
Program Erasmus+ pozytywnie wpłynął na wizerunek UKW w środowisku lokalnym.
Partnerzy cenią dziś prowadzone przez UKW badania i starają się poszerzać zakres współpracy. Program Erasmus+ jest okazją do wymiany dobrych praktyk w zakresie doświadczeń dydaktycznych. Mobilni nauczyciele akademiccy wdrażają w UKW nowe metody dydaktyczne (blended learning, tutoring), angażują studentów w prace badawcze i projektowe, co sprzyja nie tylko realizacji strategii internacjonalizacji.

Jak są one postrzegane przez innych?
Spotkania w lokalnych szkołach z obcokrajowcami – reprezentantami innych kultur czy religii budują w dzieciach tolerancję dla inności, pozwalają poznać różnice międzykulturowe, oswoić nieznane oraz poznać program Erasmus+.
Stoisko programu Erasmus+ prowadzone w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki przez pracowników, studentów ESN, ale również studentów – obcokrajowców cieszyło się sporym zainteresowaniem osób odwiedzających Piknik Rodzinny. Studenci prowadzili warsztaty językowe, pokazy kulinarne, zajęcia plastyczne, komunikowali się z odwiedzającymi w języku angielskim.

Jaka jest możliwość przenoszenia lub wdrożenia rezultatów wśród innych organizacji/instytucji/osób?
Dzięki realizacji umów bilateralnych rozwija się współpraca UKW i wielu europejskich uczelni wyższych. Beneficjenci czerpią wzajemne korzyści w zakresie dydaktyki, metodyki, udoskonalania laboratoriów badawczo-dydaktycznych. Działalność w zakresie edukacji rozszerza się bardzo często na obszar wspólnych prac badawczych.
Współpraca z Miastem i Urzędem Marszałkowskim w dużym stopniu przyczynia się do pozytywnego odbioru mobilności wśród wszystkich uczestników, a także skłania wszystkie zaangażowane organizacje do kontynuowania projektu, wdrażania coraz to nowych elementów prowadzących do trwałości projektu i jego rezultatów.
Projekt wspiera również budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi, a także przedsiębiorstwami (stała współpraca jednostki UKW z dwiema firmami zajmującymi się projektowaniem gier w zakresie praktyk studenckich i absolwenckich) na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

REZULTATY I UPOWSZECHNIANIE:
Znaczenie ♦ Działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty ♦ Wpływ i oddziaływanie ♦ Innowacyjność ♦ Atrakcyjność działań ♦ Przykłady działań upowszechniających ♦