Najbliższe wydarzenie:


Kontakt

ERASMUS+

Kontakt


Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

mgr Aniela Bekier-Jasińska
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
e-mail: aniela@ukw.edu.pl
mgr Joanna Kalka - studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ - erasmus@ukw.edu.pl
mgr Aleksandra Koperska-Kowalczyk - studenci i pracownicy przyjeżdżający na UKW w ramach programu Erasmus+, wyjazdy pracowników UKW w ramach programu Erasmus+ - akoperska@ukw.edu.pl

Biuro Współpracy Międzynarodowej
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

Biuro czynne od pon-pt w godzinach: 7.15-15.15
tel.: 523419108
e-mail:  erasmus@ukw.edu.pl

KOORDYNATORZY PROGRAMU ERASMUS+:
Wydział Edukacji Muzycznej:dr Adam Skrętny, adam@ukw.edu.pl

Wydział Mechatroniki: dr Krzysztof Tyburek, krzysiekkt@ukw.edu.pl

Wydział Inżynierii Materiałowej: dr. inż. Mariusz Winiecki, winiecki@ukw.edu.pl

Wydział Pedagogiki: dr Monika Lewicka, mirab124@ukw.edu.pl

Wydział Językoznawstwa -
filologia polska: dr Monika Pelplińska, monika79@ukw.edu.pl
germanistyka: dr Magdalena Długosz, mdlugosz@ukw.edu.pl
filologia angielska oraz lingwistyki z językiem angielskim:
dr Aneta Lipska, alipska@ukw.edu.pl
filologia rosyjska oraz lingwistyki z językiem rosyjskim:
mgr Andrzej Silwanowicz, andrzej.silwanowicz@ukw.edu.pl
lingwistyki z językiem niemieckim: mgr Hanna Gruszczyńska, hgr@ukw.edu.pl
lingwistyka angielsko-arabska: mgr Magdalena Al-Sayadi, aylulah@ukw.edu.pl
lingwistyka rosyjsko-chińska: mgr Anna Sroka-Grądziel, sroken@ukw.edu.pl

Wydział Historyczny: dr Waldemar Hanasz, waldemar.hanasz@ukw.edu.pl oraz dr Katarzyna Grysińska-Jarmuła, kjarmula@ukw.edu.pl

Wydział Literaturoznawstwa: Prof. Karl Wood, erasmusengdept@ukw.edu.pl

Wydział Psychologii: dr Aleksandra Błachnio, prof. uczelni, alblach@ukw.edu.pl

Wydział Nauk o Polityce i Administracji: dr Izabela Kapsa, izabela.kapsa@ukw.edu.pl

Wydział Nauk Biologicznych: dr hab Małgorzata Ożgo, prof. uczelni, malgorzata.ozgo@ukw.edu.pl, dr Małgorzata Śliwinska, gosia.sl@ukw.edu.pl

Wydział Nauk Geograficznych: dr Hanna Michniewicz-Ankiersztajn, hanka@ukw.edu.pl

Wydział Nauk o Kulturze: dr hab. Daria Mazur, prof. uczelni, daria.mazur@ukw.edu.pl

Wydział Fizyki: dr hab. Paweł Szroeder, prof. uczelni, psz@ukw.edu.pl

Instytut Kultury Fizycznej: dr Bartłomiej Niespodziński, barnie@ukw.edu.pl

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów : dr Joanna Janiszewska, joannaja@ukw.edu.pl
od roku akademickiego 2021/2022: mgr Anna Kwapiszewska, merrik@ukw.edu.pl

Instytut Matematyki: dr Piotr Sworowski, piotrus@ukw.edu.pl

Instytut Filozofii : dr hab. Jarosław Jakubowski, prof. uczelni, j.jakub@ukw.edu.pl

Instytut Prawa i Ekonomii: dr Adam Jakuszewicz, jakuszewicz@ukw.edu.pl

Instytut Informatyki: dr Krzysztof Tyburek, krzysiekkt@ukw.edu.pl