Najbliższe wydarzenie:

2020.10.23
termin aplikowania Erasmus+

Dokumenty i formularze

ERASMUS+
Student_Guidebook_2015_by_Erasmus_Student_Network.pdf (3,960.03 kB)
Transcript_of_Records.doc (181.50 kB)
Wykaz zaliczeń
mentor_zgloszenie.doc (197.50 kB)
mentor
Nr_13__przenoszenie_osiagniec_stypendysty.pdf (248.47 kB)
Zasady przenoszenia osiągnięć stypendysty
CHECKLIST_studia_2019.docx (98.07 kB)
Zasady_realizacji_wyjazdow_studentow_2018_19.pdf (7,335.76 kB)
Karta_Zaliczen_zmiany.docx (1,783.71 kB)
zasady_przenoszenia_osiagniec_stypendysty_wymiany_studenckiej.pdf (951.41 kB)
Potwierdzenie_przeniesienia_osiagniec.docx (88.43 kB)
Learning_agreement_studies_form.docx (87.27 kB)
Zasady_finansowania_wyjazdow_studentow_2018_19.pdf (2,582.09 kB)
Karta_Zaliczen_przed_wyjazdem.docx (1,783.18 kB)
ZASADY_REALIZACJI_WYJAZDOW_STUDENTOW_2019_20.pdf (7,367.27 kB)
ZASADY_FINANSOWANIA_WYJAZDOW_STUDENTOW_2019_20.pdf (2,547.33 kB)
Learning_Agreement_traineeships_form.docx (83.49 kB)
Zasady_realizowania_wyjazdow_na_studia_i_praktyke_2020_21.pdf (7,429.31 kB)
Zasady_dofinansowania_wyjazdow_studentow_2020_21.pdf (2,525.00 kB)
Aneks_Zasady_2019_20.pdf (236.08 kB)
Erasmusplus_zasady_szczegolowe_30kwietnia.ppt (603.50 kB)