Najbliższe wydarzenie:


Dokumenty i formularze

ERASMUS+
Student_Guidebook_2015_by_Erasmus_Student_Network.pdf (3,960.03 kB)
Transcript_of_Records.doc (181.50 kB)
Wykaz zaliczeń
mentor_zgloszenie.doc (197.50 kB)
mentor
Nr_13__przenoszenie_osiagniec_stypendysty.pdf (248.47 kB)
Zasady przenoszenia osiągnięć stypendysty
CHECKLIST_studia_2019.docx (98.07 kB)
ZASADY_REALIZACJI_WYJAZDOW_ERASMUS_2022_23.pdf (4,433.40 kB)
Karta_Zaliczen_zmiany.docx (1,783.71 kB)
zasady_przenoszenia_osiagniec_stypendysty_wymiany_studenckiej.pdf (951.41 kB)
Potwierdzenie_przeniesienia_osiagniec.docx (88.43 kB)
Learning_agreement_studies_form.docx (87.27 kB)
Karta_Zaliczen_przed_wyjazdem.docx (1,783.18 kB)
Learning_Agreement_traineeships_form.docx (83.49 kB)
Zasady_realizowania_wyjazdow_na_studia_i_praktyke_2020_21.pdf (7,429.31 kB)
Zasady_dofinansowania_wyjazdow_studentow_2020_21.pdf (2,525.00 kB)
Krok_po_kroku_dla_studentow_Erasmus_2021.pptx (17,347.18 kB)
Zasady_realizacji_wyjazdow_studentow_21_22.pdf (4,428.61 kB)
ZASADY_REALIZACJI_WYJAZDOW_STUDENTOW_2021_22_rekrutacja_uzupelniajaca.pdf (383.76 kB)
ZASADY_REALIZACJI_WYJAZDOW_ERASMUS_2022_23.pdf (4,352.39 kB)
Zasady_dofinansowania_wyjazdow_studentow_2021_22.pdf (1,513.65 kB)
Aneks_1_do_Zasad_realizacji_wyjazdow_studentow_2021_22.pdf (145.27 kB)
ZASADY_DOFINANSOWANIA_WYJAZDOW_STUDENTOW_2022_23.pdf (1,425.97 kB)