Najbliższe wydarzenie:


FSS na UKW

FSS
Dzięki staraniom dr hab. Joanny Moraczewskiej, prof. nadzw.  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego otrzymał dofinansowanie na realizację Mobilności Studentów i Pracowników Uczelni w roku 2015/16 z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków krajowych i obejmuje mobilność studentów i pracowników uczelni.

W ramach współpracy z Hedmark University College, Elverum, Norwegia, studenci kierunku biotechnologia mogą realizować część studiów na uczelni partnerskiej, nauczyciele akademiccy tego kierunku - prowadzić zajęcia dydaktyczne, a pracownicy administracyjni - realizować staż towarzyszący czy uczestniczyć w szkoleniach.

Podczas selekcji uczestników mają zastosowanie kryteria i procedury obowiązujące w programie Erasmus+ Projekty mobilności studentów i kadry szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji o uczelni przyjmującej znajduje się TUTAJ