Najbliższe wydarzenie:


Wysokość dofinansowania

FSS
Wysokość dofinansowania ryczałtowego należnego studentom wyjeżdżającym do Państw-Darczyńców na studia to:

          800 euro na miesiąc na koszty utrzymania

          500 euro na koszty podróży i ubezpieczenia