Najbliższe wydarzenie:


administrative staff mobility in Bydgoszcz

FSS
W dniach 16-19 maja 2016 gościliśmy koordynatora projektów międzynarodowych z Hedmark University of Applied Sciences – Cherry Chiu Yi Lam, która przebywała na stażu w Biurze Współpracy Międzynarodowej.
Zapoznała się z dobrymi praktykami implementowanymi przez BWM na uczelni w zakresie internacjonalizacji, realizacji projektów międzynarodowych, takich jak: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Erasmus+ itp., poznała obowiązującą na UKW strategię promocji i rekrutacji studentów z zagranicy. Podczas licznych spotkań, m.in. z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, władzami Wydziału Nauk Przyrodniczych oraz koordynatorami innych kierunków studiów przedstawiła ofertę swojej uczelni. Rezultatem prowadzonych rozmów najprawdopodobniej będzie rozszerzenie umów mobilnościowych o kolejne kierunki.
Cherry Chiu Yi Lam zwiedziła również Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu oraz Bibliotekę Główną, poznając zasady funkcjonowania ww. jednostek.
Podczas spotkania z Dyrektor International School of Bydgoszcz – Imisławą Górską, przeprowadzono rozmowy na temat realizacji praktyk przez studentów kierunków pedagogicznych Hedmark University of Applied Sciences w szkole ISOB. Oferta ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem przedstawiciela uczelni partnerskiej.
Cherry Chiu Yi Lam uczestniczyła także w Bydgoskim Festiwalu Nauki, gdzie m.in. poddała się analizie składu ciała. Zarówno Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, jak i Hedmark University of Applied Sciences pokładają nadzieje na rozszerzenie współpracy mobilnościowej, dydaktycznej i naukowej.  
Staff_training_mobility.docx (118.65 kB)