Najbliższe wydarzenie:


administrative staff mobility in Hedmark

FSS
W związku z realizacją na UKW projektu mobilności nr FSS/2015/MOB/W/0028 finansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej, mgr Aniela Bekier-Jasińska, przebywała w Hedmark University of Applied Sciences.
Podczas trwającej 5 dni wizyty (13-17.06.2016) odbyto staż towarzyszący w International Office oraz wiele spotkań z władzami uczelni i przedstawicielami kierunków: wychowanie fizyczne, Nordic Outdoor Program, pedagogika i biotechnologia w Campusach Uczelni (Hamar, Elverum oraz Blaestad). W trakcie spotkań zaprezentowano ofertę kursów prowadzonych w języku angielskim w naszej uczelni oraz film promocyjny, który przybliżył naszym partnerom naszą Alma Mater. Przeprowadzono szereg rozmów z pracownikami administracji (Examination Office, Students’ Internship Office, Erasmus Office), wymieniono się spostrzeżeniami i przykładami dobrych praktyk w zakresie internacjonalizacji, realizacji projektów międzynarodowych (Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Erasmus+) oraz omówiono strategię promocji i rekrutacji studentów z zagranicy.
W przyszłości planowane jest rozszerzenie umowy międzyinstytucjonalnej w ramach programu Erasmus+ o obszar: pedagogiki (pedagogika wczesnoszkolna, przedszkolna), języków obcych (angielski) oraz wychowania fizycznego. Prowadzone są również rozmowy w celu podpisania umowy o praktykę pomiędzy Hedmark University of Applied Sciences a UKW i International School of Bydgoszcz. Władze norweskiego uniwersytetu chciałyby utworzyć w ISOB miejsca praktyk dla swoich studentów kształcących się na przyszłych nauczycieli.