Najbliższe wydarzenie:


KA 107 2016

ERASMUS+ KA 107
(kraje partnerskie)

Złożony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej wniosek o realizację mobilności edukacyjnej z krajami partnerskimi w roku akademickim 2016/17 uzyskał wysoką ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do dofinansowania.
Projekt przewiduje przyjęcie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego dwóch pracowników dydaktycznych (STA), jednego pracownika administracji (STT) oraz dwóch studentów na jeden semestr studiów z uniwersytetu Dev Sanscriti Vishwavidyalaya, Haridwar, Indie. W 2018 roku do uczelni partnerskiej wyjadą również pracownicy UKW.
Mobilności pomiędzy uczelniami w krajach partnerskich odbywaja się na tych samych zasadach i w oparciu o te same dokumenty co wyjazdy do uczelni zlokalizowanych w krajach programu.