Najbliższe wydarzenie:


KA 107 2020

ERASMUS+ KA 107
(kraje partnerskie)

Wniosek opracowany i złożony przez pracowników Biura Współpracy Międzynarodowej w ramach konkursu: "Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami partnerskimi, Erasmus+ KA 107 2020", oceniany pod kątem czterech kryteriów jakościowych:
- adekwatność strategii,
- jakość metod współpracy,
- jakość planu działania i jego realizacji,
- wpływ i upowszechnianie
został zakwalifikowany do finansowania.

W wyniku bardzo dobrej oceny wniosku uczelnia otrzymała fundusze w łącznej wysokości 114.265 EUR na realizację mobilności z 16 partnerami z 12 krajów:
1) Albania: University of Vlora, Mediterranean University of Albania
2) Azerbejdżan: Azerbaijan State University of Economics
3) Białoruś: Belarusian State University
4) Gruzja: Gori State Teaching University, Ilia State University
5) Izrael: University of Haifa
6) Jordania: Al-Ahlyya Amman University
7) Kazachstan: Makhambet Utemisov West Kazakhstan State University
8) Kosowo: University for Business and Technology
9) Malezja: University Putra Malaysia
10) Namibia: University of Namibia
11) Federacja Rosyjska: State University of Humanities and Technology
12) Ukraina: Khmelnytskyi National University, Kyiv National University of Trade and Economics, Ivan Franko National University of Lviv.

Okres realizacji projektu: 01.08.2020-31.07.2022

Projekt, koordynowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej, przewiduje realizację 40 mobilności, w tym:
- 11 przyjazdów studentów z uczelni partnerskich na UKW w celu realizacji studiów,
- 1 wyjazd studenta UKW do University of Vlora,
- 1 przyjazd pracownika z University of Haifa do UKW w celach szkoleniowych,
- 1 wyjazd pracownika UKW do University of Haifa w celach szkoleniowych
- 16 przyjazdów pracowników z uczelni partnerskich na UKW w celach dydaktycznych
- 10 wyjazdów pracowników UKW do uczelni partnerskich (szczegóły w "Zasadach wyjazdów pracowników").

   
Zasady_realizacji_wyjazdow_pracownikow_Erasmus_KA107_21_22.pdf (1,492.70 kB)
formularz_wyjazd_dydaktyczny_KA107.docx (55.35 kB)
formularz_wyjazd_szkoleniowy_KA107.docx (52.78 kB)
Staff_Mobility_Agreement_training_KA107.docx (78.50 kB)
Staff_Mobility_Agreement_teaching_KA107.docx (78.70 kB)