Najbliższe wydarzenie:


rekrutacja uzupełniająca na wyjazd do Rosji

ERASMUS+ KA 107
(kraje partnerskie)

W związku ze zwolnieniem się jednego miejsca na wyjazd STA (teaching) i jednego miejsca na wyjazd STT do uczelni M.V. Lomonosov Moscow State University, Rosja, ogłasza się rekrutację uzupełniającą dla pracowników Instytutu Geografii.

Osoby zainteresowane udziałem w programie Erasmus+ KA107 proszone są o zapoznanie się z Zasadmi realizacji wyjazdów pracowników KA 107 2019 i złożenie dokumentów (formularz, Mobility Agreement) w Biurze Współpracy Międzynarodowej do dnia 7 października 2021 r.

Wyjazd należy zrealizować do 30 czerwca 2022 r.
Zasady_realizacji_wyjazdow_pracownikow_KA_107_2019.pdf (2,653.57 kB)
formularz_wyjazd_dydaktyczny_KA107_2019_20.docx (55.46 kB)
Staff_Mobility_Agreement_teaching_integr_2019.docx (78.08 kB)
formularz_wyjazd_szkoleniowy_KA107.docx (52.78 kB)
Staff_Mobility_Agreement_training_integr_2019.docx (77.77 kB)