Najbliższe wydarzenie:


Wartość i dofinansowanie projektu

Program EDUKACJA


Projekt Mobilność w Szkolnictwie Wyższym (komponent II) w Programie Edukacja (nr projektu EOG/19/K2/W/0010) korzysta z dofinansowania o wartości 24.212,25 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Całkowita wartość projektu wynosi 28.485,00 EUR, z czego 4.272,75 EUR (18.351,89 PLN) pochodzi ze środków budżetu Państwa.
Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

   
Program_Edukacja_Mobilnosc.pdf (727.51 kB)