Najbliższe wydarzenie:


Rekrutacja dla studentów

Program EDUKACJA
Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutację na wyjazdy studentów UKW z kierunków: biotechnologia, politologia, psychologia, wychowanie fizyczne, turystyka, pedagogika, humanistyka 2.0 do uczelni Inland Norway University of Applied Sciences, Hamar/Lillehammer, Norwegia w semestrze letnim 2021/22 (10.01.2022-18.06.2022) - 3 miejsca.

Stypendium dla studentów UKW obejmuje: aż 1.200 EUR na miesięcznie na koszty utrzymania w Norwegii, 275 EUR dofinansowania do kosztów podróży oraz 150 EUR na pokrycie kosztów przygotowania językowego.
Podczas kwalifikacji uczestników oraz realizacji mobilności stosuje się kryteria i procedury obowiązujące w programie Erasmus+ („Zasady realizacji wyjazdów”).

Dokumenty należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej w okresie: 6.10.2021-15.10.2021.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne we wtorek 12 października 2021 r. o godz. 12.30 w Bibliotece UKW (aula ABC)Informacji udziela:
Joanna Kalka
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Chodkiewicza 30, pok. 161
tel. 52 34 19 113
erasmus@ukw.edu.pl
ZASADY_REALIZACJI_WYJAZDOW_STUDENTOW_2021_22_rekrutacja_uzupelniajaca.pdf (383.76 kB)
formularz_zgloszeniowy_studenci_program_EDUKACJA.docx (49.27 kB)
Ogloszenie_naboru_do_programu_Edukacja.pdf (739.31 kB)
Program_EDUKACJA_prezentacja.pptx (8,376.60 kB)