Najbliższe wydarzenie:


Rekrutacja dla pracowników

Program EDUKACJA
Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutację na wyjazdy pracowników UKW do uczelni Inland Norway University of Applied Sciences, Hamar/Lillehammer, Norwegia, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w obszarach: biotechnologia, politologia, psychologia, wychowanie fizyczne, turystyka, pedagogika, humanistyka 2.0.


Stypendium dla pracowników UKW obejmuje:
- ryczałt na koszty utrzymania w wysokości 1.250 EUR (5 dni dni roboczych + 2 dni podróży)
- ryczałt na koszty podróży w wysokości 275 EUR

Dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy zatwierdzony przez przełożonego
- Staff Mobility Agreement podpisany przez kandydata
należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej w okresie: 18.10.2021-05.11.2021.

Informacji udziela:
Joanna Kalka
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Chodkiewicza 30, pok. 161
tel. 52 34 19 113
erasmus@ukw.edu.pl
Ogloszenie_naboru_do_programu_Edukacja.pdf (739.31 kB)
Zasady_realizacji_wyjazdow_pracownikow_program_EDUKACJA.pdf (1,143.57 kB)
formularz_zgloszeniowy_pracownicy.docx (59.13 kB)
Staff_Mobility_Agreement_teaching_program_EDUKACJA.docx (108.61 kB)
Korekta_do_Zasad.pdf (198.26 kB)