Najbliższe wydarzenie:


Aniela Bekier-Jasińska

Kontakt
kierownik

telefon służbowy: 052 34 19 107
faks: 052 34 14 773
e-mail: aniela@ukw.edu.pl

Punkt Kontaktowy ds. programów ramowych UE, programy międzynarodowe (Horyzont 2020, 7PR, Wellcome Trust, projekty międzynarodowe niewspółfinansowane etc.),umowy bilateralne,
umowy międzyinstytucjonalne w programie ERASMUS+