Polski zespół międzynarodowego Projektu Erasmus + Partnerstwo Współpracy  pn“Zwiększanie odporności na zagrożenia cyfrowe i psychologiczne w czasach kryzysu poprzez tworzenie sieci rówieśniczych w środowisku online” (DigiPsyRes) zorganizował seminarium pod patronatem Dziekana Wydziału Psychologii UKW prof. dr hab. Janusza Trempały na temat: Odporność cyfrowa i psychologiczna - Round table.

Seminarium (tzw. Multiplier Event) odbyło się w poniedziałek23 października 2023 r. w budynku Wydziału Psychologii UKW (ul. Leopolda Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz, sala 103)

 * Koordynatorem projektu ze strony UKW jest Pani dr hab. Aleksandra Błachnio, prof. uczelni z Wydziału Psychologii.

Więcej szczegółów na tema projektu znajduje się na stronie digipsyres.kg.ac.rs