W dniach od 23 października do 5 listopada 2023 roku na Wydziale Nauk Geograficznych UKW przebywał prof. Stefan Schütte z Freie Universität w Berlinie (Human Geography Center for Geographies of Global Inequalities).

Wizyta była możliwa dzięki projektowi „Stawiamy na rozwój UKW” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nasz gość, który od wielu lat prowadzi badania naukowe na kontynencie azjatyckim wygłosił cykl wykładów dla studentów poświęconych krajobrazom społeczno-kulturowym Indii i Afganistanu (m.in. wziął udział w organizowanym, co roku przez Wydział Nauk Geograficznych Dniu Krajobrazu).

W trakcie pobytu na UKW w Bydgoszczy profesor Stefan Schütte uczestniczył również w pracach Wydziału (m.in. zebrania naukowe pracowników WNG, spotkania z Władzami Dziekańskimi i pracownikami Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki). W trakcie wizyty zaplanowano również wyjazdy terenowe z pracownikami Katedry.