Uwaga studenci kierunków: filologia angielska i lingwistyka stosowana z językiem angielskim!

Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutację do projektu międzynarodowego Multicultural Practicum Groups and Internationalisation of Teacher Education - MUPIT-NOTED.

Forma uczestnictwa: praktyka w szkole podstawowej w Hamar (Norwegia), wspólnie ze studentami Inland Norway University of Applied Sciences

Termin: 2.04.2024-3.05.2024

Warunki finansowe: 

  • stypendium 13.400 NOK (na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia)
  • bilety lotnicze w obie strony oraz transportu z lotniska do Hamar

Formularz zgłoszeniowy wraz z innymi dokumentami należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej do 27 listopada 2023 r.