Austriackie Federalne Ministerstwo Edukacji, Nauki i Badań Naukowych zaprasza studentów, absolwentów i naukowców do składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2024/25.

Informacje o stypendiach można znaleźć na stronie Austriackiego Forum Kultury
Pełna oferta stypendialna jest dostępna na stronie www.grants.at (w języku niemieckim i angielskim).

Zachęcamy do udziału i prosimy o przekazanie wiadomości potencjalnie zainteresowanym!