Fulbright Senior Award to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej).

Stypendium skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora.

Stypendia oferowane są na okres od 3 do 10 miesięcy.
Liczba planowanych stypendiów: 18.

Nabór zostanie ogłoszony w lutym 2023 roku.

Więcej znajdziecie Państwo na: Fundacja Fulbrighta: https://fulbright.edu.pl/senior-award/