Polska strona www
NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej http://www.nawa.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji https://www.frse.org.pl/
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) https://www.fnp.org.pl/
GFP - Polska https://www.gfps.pl/
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej http://www.fwpn.org.pl/
Fulbright Poland https://fulbright.edu.pl/
Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska http://www.sds.org.pl/
Fundacja im. Stefana Batorego http://www.batory.org.pl/
Niemcy strona www
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej https://www.daad.pl
Alexander von Humboldt Stiftung https://www.humboldt-foundation.de
Katholischer Akademischer Auslaender-Dienst (KAAD) https://www.kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm/
Fritz Thyssen Stiftung https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/
Friedrich Ebert Stiftung https://polska.fes.de/pl/
Heinrich Böll Stiftung https://www.boell.de/de
Mummert Stiftung http://www.mummertstiftung.de/
Copernicus https://copernicus-stipendium.de/c
Robert Bosch Stiftung https://www.bosch-stiftung.de/de
Konrad-Adenauer-Stiftung https://www.kas.de/de/home
USA strona www
Kosciuszko Foundation https://www.thekf.org/kf/
Smithsonian Institution fellowship programs https://www.si.edu/ofi
The Getty Foundation  https://www.getty.edu/foundation/initiatives/
The Rockefeller Foundation https://www.rockefellerfoundation.org
Council of American Overseas Research Centers https://www.caorc.org/programs/
Zonta International https://www.zonta.org//
Mellon Foundation https://www.mellon.org/
Ford Foundation https://www.fordfound.org/
Azja strona www
Ministry of Education Republic of China (Taiwan) https://english.moe.gov.tw/mp-1.html
Embassy of the Republic of Indonesia https://kemlu.go.id/warsaw/en
Japan Foundation https://www.jpf.go.jp/e/index.html
Canon Foundation https://www.canonfoundation.org/
The Korea Foundation https://www.kf.or.kr/kfEng/main.do