Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz

Budynek B
pokój 161, I piętro

tel. +48 52 341 91 08
bwm@ukw.edu.pl