mgr Aniela Bekier-Jasińska

Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej

telefon: 52 34 19 107
e-mail: aniela@ukw.edu.pl

Koordynacja prac Biura wraz z Welcome Center, współpraca z uczelniami partnerskimi, umowy bilateralne, staże cudzoziemców na UKW, przyjmowanie profesorów wizytujących, koordynacja procesu rekrutacji obcokrajowców na studia w języku polskim; realizacja zadań związanych z internacjonalizacją uczelni Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+


mgr Joanna Kalka

telefon: 52 34 19 113
e-mail: erasmus@ukw.edu.pl

Program Erasmus+ - wyjazdy studentów na studia oraz praktykę, umowy międzyinstytucjonalne


mgr Aleksandra Koperska-Kowalczyk

telefon: 52 34 19 123
e-mail: akoperska@ukw.edu.pl

Program Erasmus + - wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe pracowników, przyjazdy pracowników partnerskich uczelni, studenci przyjeżdżający


mgr Małgorzata Krawczyk

telefon: 52 34 19 108
e-mail: gosiap@ukw.edu.pl

obsługa wyjazdów zagranicznych pracowników, studentów/doktorantów i ekspertów; rekrutacja studentów zagranicznych na studia w języku polskim


Welcome Centre

dr Agnieszka Bielińska-Kaczmarek - czasowo nieobecna

internacjonalizacja, rekrutacja studentów zagranicznych na studia w języku polskim, serwis internetowy studyinbydgoszcz.pl, promocja studiów za granicą

mgr Diana Budiak

telefon: 52 34 19 389
e-mail: diana.budiak@ukw.edu.pl

welcome@ukw.edu.pl rekrutacja studentów zagranicznych na studia w języku polskim, serwis internetowy studyinbydgoszcz.pl media społecznościowe, promocja studiów za granicą