Unia Europejska

Procedura zawierania przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego umów o współpracy

Procedura zawierania przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego umów o współpracy oraz listów intencyjnych dotyczących prowadzenia wspólnej działalności z uczelniami, instytucjami naukowymi oraz innymi podmiotami zagranicznymi została określona w Zarządzeniu Rektora nr 2/2022/2023 z 11 października 2022 roku.