Kwestie związane z przyjmowaniem gości zagranicznych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy reguluje Zarządzenie Nr 86/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyjmowania gości zagranicznych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie gościa z zagranicy należy dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej na co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną wizytą.