Druk sprawozdania merytorycznego, po podpisaniu przez przełożonego należy dostarczyć do BWM w ciągu 7 dni od dnia powrotu.

Prosimy pobrać dokument PDF z aktywnym formularzem. Po wypełnieniu pól formularza dokument należy zapisać, wydrukować, podpisać i po akceptacji Dziekana/Dyrektora Instytutu przekazać do Biura Współpracy Międzynarodowej.