Osoby, które chciałyby odbyć staż naukowy/habilitacyjny/artystyczny na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, po zapoznaniu się z regulaminem, wypełniają wniosek o przyjęcie na staż, który składają w sekretariacie Wydziału, w którym chcieliby takowy staż odbyć.

Wniosek o przyjęcie na staż jest załącznikiem do Zarządzenia Rektora nr 2/2023/2024 z dnia 1 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu odbywania staży naukowych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.