Unia Europejska
Państwo:

Ukraina

Uczelnia:

Akademia Kultury Fizycznej w Charkowie

Obowiązuje:
na czas nieokreślony
Koordynator UKW:
Instytut Kultury Fizycznej/ BWM
WWW:
Państwo:

Białoruś

Uczelnia:

Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Mińsku

Obowiązuje:
na czas nieokreślony
Koordynator UKW:
Wydział Pedagogiki/ BWM
WWW:
Państwo:

Białoruś

Uczelnia:

Białoruski Uniwersytet Państwowy

Obowiązuje:
na czas nieokreślony
Koordynator UKW:
Wydział Nauk Biologicznych / dr hab. Krystian Obolewski, prof. uczelni
WWW:
Państwo:

Ukraina

Uczelnia:

Centrum Modelowania Matematycznego im. J.S. Pidstryhacza, PAN

Obowiązuje:
na czas nieokreślony
Koordynator UKW:
Wydział Mechatroniczny/ prof.dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek
WWW:
Państwo:

Ukraina

Uczelnia:

Charkowski Uniwersytet im. Wasyla Karazina

Obowiązuje:
7.08.2018 - 6.08.2023
Koordynator UKW:
Wydział Fizyki / prof. dr hab. Yuryi Zorenko
WWW:
Państwo:

Ukraina

Uczelnia:

Chmielnicki Narodowy Uniwersytet

Obowiązuje:
na czas nieokreślony
Koordynator UKW:
BWM
WWW:
Państwo:

Ukraina

Uczelnia:

Czarnomorski Uniwersytet Państwowy im. P. Mohyły

Obowiązuje:
na czas nieokreślony
Koordynator UKW:
Wydział Literaturoznawstwa/ prof. dr hab. Lidia Wiśniewska
WWW:
Państwo:

Włochy

Uczelnia:

D'Annunzio University of Chieti–Pescara

Obowiązuje:
15.05.2022 - 14.05.2027
Koordynator UKW:
Wydział Psychologii / dr Ludmiła Zając-Lamparska, prof. uczelni
WWW:
Państwo:

Rosja

Uczelnia:

Federalna Państwowa Instytucja Budżetowa Nauki, Federalne Centrum Badawcze "KOMI" Uralskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk

Obowiązuje:
2.12.2019 - 1.12.2023
Koordynator UKW:
Wydział Literaturoznawstwa / dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, prof. uczelni
WWW:

Uwagi

realizacja umowy zawieszona
Państwo:

Rumunia

Uczelnia:

Gheorghe Asachi Technical University of Iasi

Obowiązuje:
na czas nieokreślony
Koordynator UKW:
Wydział Nauk Biologicznych / dr hab. Krystian Obolewski, prof. uczelni
WWW: