Plenerowa sesja studentów Erasmusa+

Plenerowa sesja studentów Erasmusa+

Plenerowa sesja studentów Erasmusa+

Formularze

publikacja: 12.01.2023

Wniosek o skierowanie na wyjazd zagraniczny

Dynamiczny dokument PDF zawierający formularz do wypełnienia

publikacja: 12.01.2023

Umowa na wyjazd zagraniczny studenta

Dynamiczny dokument PDF zawierający formularz do wypełnienia

publikacja: 12.01.2023

Umowa na wyjazd zagraniczny doktoranta

Dynamiczny dokument PDF zawierający formularz do wypełnienia

publikacja: 12.01.2023

Sprawozdanie z pobytu za granicą

Dynamiczny dokument PDF zawierający formularz do wypełnienia

Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW

Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zajmuje się koordynowaniem europejskiego programu edukacyjnego Erasmus+.  W ramach programu Erasmus+ BWM prowadzi wymianę studentów (SM, SMP) oraz pracowników administracyjnych i dydaktycznych (wyjazdy STA, STT), koordynuje międzynarodowymi projektami lub uczestniczy w nich jako partner. Studenci i pracownicy uczelni mają możliwość uczestniczenia w projektach międzynarodowych, w które zaangażowany jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (BIP – Blended  Intensive  Program, Cooperation Projects).

Zakres działalności biura

Biuro zajmuje się również kompleksową obsługą spraw związanych z indywidualnymi oraz grupowymi wyjazdami zagranicznymi pracowników i studentów Uniwersytetu, a także przyjazdami gości zagranicznych. Bierze udział w licznych projektach międzynarodowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (np. projekty w ramach programów: EDUKACJA, POWER, NAWA).

Pracownicy BWM upowszechniają informację o nowych ofertach oraz inicjatywach polskich i zagranicznych fundacji stypendialnych. Prowadzą działania związane z promocją uczelni za granicą oraz rekrutacją zagranicznych studentów na studia. Propagują ideę „internacjonalizacji w domu” poprzez liczne działania promocyjne i projektowe, szczególnie poprzez działalność Welcome Center i inicjatywę "Study in Bydgoszcz".